VAS “Latvijas dzelzceļš” 2018. gadā uzrādījis labākos rezultātus pēdējo trīs gadu laikā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2018. gadā uzrādījis labākos rezultātus pēdējo trīs gadu laikā

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) 2018. gadā uzrādījis pēdējo trīs gadu laikā augstākos saimnieciskās darbības rezultātus, un šo sasniegumu pamatā ir uzņēmuma biznesa un organizatorisko procesu pārskatīšana un produktivitātes būtiska palielināšana, sadarbības stiprināšana ar esošajiem partneriem, kā arī sadarbības izveide ar jauniem partneriem, piedāvājot kravu pārvadājumus Āzijas-Rietumeiropas transporta koridorā.

Saskaņā ar operatīvajiem finanšu datiem LDz neto apgrozījums 2018.gadā pārsniedza 209,4 miljonus eiro, kas ir par 16% vairāk nekā 2017.gadā, un tas arīdzan ir labākais rādītājs kopš 2015. gada. Pa LDz infrastruktūru 2018.gadā pārvadāti 49,3 miljoni tonnu kravu, kas ir par 12,5% vairāk nekā 2017. gadā. 

LDz prezidents Edvīns Bērziņš: “Koncerna “Latvijas dzelzceļš” saimnieciskās darbības rādītāju uzlabošanās ir apliecinājums tam, ka, soli pa solim apgūstot jaunus tirgus, LDz ir spējis ne tikai saglabāt stabilitāti, bet arī paaugstināt konkurētspēju un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs pastāvīgi analizējam gan reģiona, gan starptautiskos tirgus, ekonomiskos procesus un to tendences, un LDz operatīvie finanšu rādītāji liecina, ka esam pieņēmuši pareizos lēmumus un mērķtiecīgi īstenojam efektīvu darbības modeli. Arī uz šo – 2019.gadu - raugāmies pozitīvi un prognozējam līdzvērtīgi pozitīvus saimnieciskās darbības rezultātus!”

Pieaugums salīdzinājumā ar 2017. gadu vērojams teju visos kravu segmentos.  Akmeņogļu pārvadājumi palielinājušies par 28,2%, sasniedzot 22,6 miljonus tonnu, kas veido 46% no pārvadāto kravu veidiem. Būtisks pieaugums 2018.gadā vērojams arī graudu un miltu produktu pārvadājumos, sasniedzot 2,8 miljonus tonnu, kas ir par  63,8% vairāk nekā 2017. gadā. Par 36,3% pieaudzis ķīmisko kravu pārvadājumu apjoms, kokmateriāli pārvadāti par 50,7% vairāk, minerālvielas par 29,5% vairāk, savukārt rūda - par 27% vairāk nekā 2017.gadā.

Visvairāk kravu pārvadāts satiksmē ar Krieviju – 66.5%, tomēr būtisks pieaugums 2018.gadā bija satiksmē ar Baltkrieviju – pārvadāto kravu īpatsvars bija 27,1% no pārvadāto kravu kopapjoma. Satiksmē ar Baltkrieviju lielākais īpatsvars ir naftas un naftas produktu kravām. Pārvadājumu apjoms 2018.gadā, salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir palielinājies par 58,2%, sasniedzot 1,8 miljonus tonnu.

Saimnieciskās darbības rezultātā ir palielinājušies dzelzceļa kravu pārvadājumi satiksmē ar trīs lielākajām ostām - Rīgu, Ventspili un Liepāju, kopumā sasniedzot 40,5 miljonus tonnu, kas ir par 11% vairāk nekā 2017.gadā. Satiksmē ar Rīgas ostu pārvadāti 23,6 miljoni tonnu, ar Ventspils ostu tie bija 12 miljoni tonnu, bet satiksmē ar Liepājas ostu - 4,9 miljoni tonnu.

Pērn pieaudzis arī pa LDz infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits – 18,2 miljoni, kas ir par 4,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Iekšzemē pārvadāti 18 miljoni pasažieru, bet starptautiskajā satiksmē - 166,4 tūkstoši. Visvairāk pasažieru pērn bijis elektrovilcienu satiksmē - 16,3 miljoni.

Lai saglabātu esošos kravu pārvadājumu apjomus, kā arī tos palielinātu, LDz 2019.gadā turpinās stiprināt sadarbību ar esošajiem klientiem, kā arī piedāvāt kravu pārvadājumu pakalpojumus satiksmē ar Āzijas reģiona valstīm.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31