Valdība lemj par LDz peļņas novirzīšanu konkurētspējas nodrošināšanai | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Valdība lemj par LDz peļņas novirzīšanu konkurētspējas nodrošināšanai

Valdība 3.maijā konceptuāli atbalstīja atļaut noteikt VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2018.-2020.gadam 0% apmērā, atstājot peļņu kapitālsabiedrības rīcībā un novirzot to publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai un atjaunošanai, tajā skaitā, rezerves veidošanai, kas var tikt izmantota valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” darbības ilgtspējas saglabāšanai un plānoto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanai. Minētais nosacījums jāņem vērā, izstrādājot likumprojektu “Par valsts budžetu 2019.gadam” un likumprojektiem turpmākajiem trim gadiem.

LDZ pēdējos gados ir paaugstinājis darbības efektivitāti, kā arī izstrādājis jaunus pakalpojumus un paplašinājis pārvadājumu teritoriju, apguvis jaunus tirgus, veidojot gan jaunas partnerības, gan attīstot esošās. Līdz šim paveiktais atspoguļojas uzņēmuma gada finanšu rezultātos, kas esošajā tirgus situācijā ir vērtējami kā stabili, valdības sēdē uzsvēra satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Saskaņā ar valsts kapitālsabiedrību pārvaldības prasībām LDz ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju pieciem gadiem, kuras īstenošanai paredzēts, ka uzņēmuma peļņa šajā periodā saglabājama tā rīcībā un novirzīta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai un atjaunošanai, tajā skaitā veidojot rezervi, kas var tikt izmantota uzņēmuma darbības ilgtspējas saglabāšanai, plānoto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanai LDz vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017.-2022.gadam ietvaros vai Dzelzceļa likuma 9.pantā paredzētā finanšu līdzsvara nodrošināšanai.

Nepieciešamība nodrošināt infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaru ir noteikta Eiropas Savienības direktīvā par vienotas dzelzceļa telpas izveidi. Lai nodrošinātu infrastruktūras uzturēšanu nemainīgi augstā līmenī un izmaksu stabilitāti pārvadātājiem, būtisks faktors ir uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšana neatkarīgi no pārvadājumu apjoma izmaiņām. Līdz ar to peļņas atstāšana uzņēmuma rīcībā ļauj nodrošināt stabilu un paredzamu darbību.

“Latvijas dzelzceļš šobrīd piedzīvo ļoti būtisku pagriezienu attīstībā – līdzsvarojot darbību nozarei sarežģītos apstākļos, esam reorganizējuši uzņēmuma iekšējo struktūru, padarot darbību efektīvāku. Vienlaikus LDz ļoti aktīvi strādā pie jaunu transporta koridoru attīstīšanas un jaunu klientu piesaistīšanas, lai stiprinātu Latvijas starptautisko transporta koridoru, un konkurētspējas nodrošināšanai tiek uzsākti vairāki būtiski investīciju projekti. Tādēļ esam ļoti gandarīti, ka valdība izprot jau ieguldīto darbu un nodrošina praktisku atbalstu tā īstenošanai turpmāk,” uzsver LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Līdzās ikdienas infrastruktūras uzturēšanas darbiem, kas prasa regulāru ieguldījumu, LDz ir uzsācis darbu pie vairāku ES līdzfinansētu projektu īstenošanas, kas ļaus nodrošināt efektīvāku pārvadājumu organizēšanu un konkurētspēju, - Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija, Rīgas un Daugavpils dzelzceļa mezglu modernizācija un vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas ieviešana.

 

Ilze Greiškalna

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67028390,

e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

 

Korporatīvās komunikācijas daļa

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tālr.: +371 67234567

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31