Valdība akceptē piedāvāto dzelzceļa elektrifikācijas projekta finansēšanas risinājumu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Valdība akceptē piedāvāto dzelzceļa elektrifikācijas projekta finansēšanas risinājumu

Ministru kabinets šodien, 5.decembrī izskatīja Satiksmes ministrijas ziņojumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanu, kas paredz projekta pirmo posmu īstenot plānotajā apjomā un virzienā, taču neradot ietekmi uz valsts budžetu. Paredzēts, ka projekta īstenošanai tiks izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) finansējums.

Šādu risinājumu izdevies panākt, jo tehnoloģiju attīstības rezultātā LDz ir izdevies samazināt projekta pirmā posma kopējās izmaksas no 519 miljoniem eiro līdz 441 miljonam eiro, tādējādi ļaujot nepieciešamo līdzfinansējumu uzņēmumam piesaistīt pašam, bez valsts ieguldījuma. Par to patlaban jau uzsāktas sarunas ar Eiropas Investīciju banku.

Ministru kabinets arī uzdevis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 28.februārim.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis uzsver, ka projektam ir vairāki ekonomiskie ieguvumi turpmāko 30 gadu griezumā, t.sk. tas pārvadātājiem ļaus nodrošināt lētākus pārvadājumus un piedāvāt konkurētspējīgas cenas klientiem. Līdz ar to mūsu tranzīta koridoram ir visas iespējas piesaistīt vairāk kravu un tādējādi radīt papildu eksporta ieņēmumus un, protams, ieņēmumus valsts budžetā. Tāpat elektrifikācijas radītā izmaksu efektivitāte motivēs pakāpeniski pārcelt iekšzemes kravu pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļa satiksmi, kā rezultātā mazāk tiks bojāts autoceļu segums.

“Svarīgs ir projekta finansiālais pienesums, jo vairāk nekā 300 milj. EUR no projekta kopējām izmaksām tiks investēti Latgales reģionā, radot gan tiešu, gan netiešu efektu – tostarp ļaujot attīstīties dažādām pakalpojumu nozarēm būvniecības darbu teritorijā, ” norāda Augulis.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš: “Raugoties, kādi procesi notiek globālajā loģistikas tirgū, dzelzceļa efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšana ir izšķiroši nozīmīga, ja Latvijas mērķis arī turpmāk ir attīstīt savu darbību tranzīta un loģistikas jomā. Viens no virzieniem ir dzelzceļa tīkla pakāpeniska elektrifikācija, nodrošinot gan efektīvāku un lētāku vilces jaudu pārvadātājiem, gan radot priekšnosacījumus smagāku un garāku sastāvu transportēšanai. Valdības lēmums ļauj turpināt projekta virzību, paredzot līdz 2023.gadam viena pilna tranzīta koridora funkcionalitātes nodrošināšanu ar elektrovilci.”

E.Bērziņš uzsver, ka dzelzceļa elektrifikācija ir ilgtermiņa investīcija, kas dos ieguvumus nākamajām paaudzēm Latvijas tranzīta un loģistikas biznesa jomā, - tāpat kā šodienas infrastruktūra, kas tiek izmantota nozares eksporta pakalpojumu sniegšanai, ir veidota vēsturiski, daudzu gadu desmitu gaitā.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija kā nozīmīgs transporta nozares attīstības projekts ir iekļauta Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs šim pašam periodam. Projekta pirmajā posmā paredzēts elektrificēt dzelzceļa tīklu no Daugavpils un Rēzeknes iecirkņiem Rīgas virzienā, veicot elektrifikāciju ar 25 kilovoltu (kV) maiņstrāvas tehnoloģiju.

Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas pirmo posmu LDz īstenos specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” ietvaros, izmantojot pieejamo Kohēzijas fonda finansējuma 346 639 348 eiro apmērā.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31