Uzsākti publiskie iepirkumi Rīgas un Daugavpils dzelzceļa mezglu modernizācijas projektu īstenošanai | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Uzsākti publiskie iepirkumi Rīgas un Daugavpils dzelzceļa mezglu modernizācijas projektu īstenošanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir akceptējusi trīs VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) iesniegtos projektus Rīgas dzelzceļa mezgla un Daugavpils Šķirošanas stacijas un pieņemšanas parka modernizācijai ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu 89 miljonu eiro apmērā. Šonedēļ izsludināti publiskie iepirkumi par projektu īstenošanu un būvuzraudzību.

Piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, līdz 2023.gadam plānots īstenot trīs apjomīgus projektus, kas paaugstinās Latvijas dzelzceļa tīkla konkurētspēju: “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma  modernizācija”, “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” un “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība”. Projektu īstenošanai kopējais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 89 miljoni eiro.

Par visu trīs projektu būvniecību un būvuzraudzību ir izsludināti seši publiskie iepirkumi. Būvniecības sarunu procedūras 1.posma pieteikumus var  iesniegt līdz šī gada 3.maijam. Būvuzraudzības iepirkumu piedāvājumus var iesniegt līdz šī gada 17.maijam. Plašāka informācija pieejama LDz mājaslapā sadaļā "Iepirkumi": https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi.

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija nepieciešama, jo patlaban tajā ir vienceļa posms, kaut gan līnijā Rīga-Skulte, kurā tas atrodas, ir divi paralēli sliežu ceļi. Līdz ar to modernizējamais posms patlaban ir viena no minētās dzelzceļa līnijas šaurajām vietām, kur ir apgrūtināta vilcienu kustības organizācija. Projekta laikā paredzēts izbūvēt otro sliežu ceļu un modernizēt mikroprocesoru sistēmu, lai uzlabotu Rīgas dzelzceļa mezgla pārstrādes spēju un darbības efektivitāti. Projekta ietvaros paredzēts arī pārbūvēt stacijas parku sliežu ceļus un modernizēt signalizācijas sistēmu, tādējādi paaugstinot satiksmes drošību, kā arī pilnveidot dzelzceļa šķērsojumus.

Modernizējot Daugavpils Šķirošanas staciju, paredzēts pilnveidot vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas infrastruktūras atbilstību pārvadātāju vajadzībām, ieviešot automātisku un drošu kravas vagonu šķirošanas procesu. Patlaban Daugavpils dzelzceļa mezglā ir sarežģīti nodrošināt secīgu un vienmērīgu kravu sagatavošanu un nosūtīšanu, apgrūtināta ir arī vilcienu kustības organizācija, jo esošās automātikas ierīces ir tehniski un morāli novecojušas to ilgā ekspluatācijas laika dēļ.

Īstenojot Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstības projektu, paredzēts izbūvēt jaunu pieņemšanas parku, vienlaikus likvidējot vilcienu maršrutu savstarpējo krustošanos, samazinot manevru darbu kustības nepieciešamību, kā arī mazinot videi kaitīgo izmešu apjomu un atslogojot Daugavpils pilsētas iekšējo dzelzceļa tīklu.

Projekti akceptēti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” specifiskā atbalsta mērķa 6.2.1. (“Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti”) pasākumā 6.2.1.2. (“Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve”).

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31