Latest news

Izvēlne

UIC Vadības komitejas sanāksmē diskutēja par dzelzceļu kā videi draudzīgāko sauszemes transporta veidu

Šonedēļ Rīgā tikās Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) Vadības komitejas pārstāvji - Eiropas dzelzceļu uzņēmumu vadītāji, lai diskutētu par aktuālajiem jautājumiem, īpaši par dzelzceļu kā videi draudzīgāko sauszemes transporta veidu. Šī bija pirmā tik augsta līmeņa UIC biedru tikšanās Rīgā.

Uz sanāksmi bija ieradies UIC ģenerāldirektors Žans Pjērs Lubinū, viņa vietnieks Fransuā Davenne, kā arī  Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) izpilddirektors Libors Lohmans. Tāpat sanāksmi apmeklēja dzelzceļu vadītāji no Vācijas, Spānijas, Portugāles, Ungārijas un Polijas.

Augsta līmeņa diskusijas laikā tās dalībnieki pauda savu redzējumu par klimata pārmaiņām un dzelzceļu kā videi draudzīgāko transporta veidu, kas var kļūt par pamatu ilgtspējīgai mobilitātei. Katrā valstī ir atšķirīgi risinājumi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, taču ir arī vienojošas tendences – kompānijas aktīvi veic dzelzceļa elektrifikāciju, uzlabo dīzeļlokomotīves, attīsta ar baterijām un ūdeņradi darbināmo lokomotīvju projektus, kā arī ievieš zaļās obligācijas, lai atbalstītu klimata un vides projektus.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš diskusijas laikā uzsvēra: “Arī Latvijā patlaban norit aktīvs darbs pie dzelzceļa elektrifikācijas projekta īstenošanas, kas ir ne tikai ilgtermiņa investīcija, kas dos ieguvumus nākamajām paaudzēm Latvijas tranzīta un loģistikas biznesa jomā, bet arī sniegs pozitīvu ietekmi uz vidi, ļaujot samazināt CO2 emisijas par 20% dzelzceļa pārvadājumos. Vienlaikus īpaši liela uzmanība pēdējos gados tiek veltīta gan maģistrālo, gan manevru  dīzeļlokomotīvju modernizācijai, kas ļauj samazināt degvielas patēriņu par aptuveni 40%, naftas patēriņu par 94% (manevru lokomotīvēm) un emisijas par 25%.”

Tikmēr UIC ģenerāldirektors Žans Pjērs Lubinū atzīmēja: “Patiesi priecē, ka ikviena valsts aktīvi iesaistās un strādā pie ilgtspējīga attīstības, tostarp, domājot kā padarīt dzelzceļu par videi draudzīgāko transporta veidu un mobilitātes mugurkaulu. Gan šodien, gan nākotnē mūs sagaida dažādi izaicinājumi - klimata izmaiņas, mobilitātes pieaugums, tādēļ ir aktīvi jāstrādā pie projektu attīstības.”

Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) izpilddirektors Libors Lohmans papildināja: “Dzelzceļš kā videi draudzīgākā sauszemes transporta veida jautājums jāskata no divām pusēm. Pirmkārt, kā dzelzceļš var palīdzēt mobilitātei kļūt zaļākai? Dzelzceļam kļūstot par transporta mugurkaulu. Jo dzelzceļš jau tagad ir zaļākais transporta veids. Otrkārt, ko darīt ar dzelzceļu, lai tas kļūtu vēl videi draudzīgāks? Tas jāpadara efektīvāks, tostarp, palielinot elektroenerģijas izmantošanu. Zinu, ka Latvijā šis ir īpaši aktuāls jautājums, jo pastāv daudz mīti par elektrifikāciju. Taču Eiropas nostāja ir skaidra – dzelzceļš ir jāelektrificē, lai tas kļūtu videi draudzīgāks. Protams, ir iespējams ieviest arī citus risinājumus, bet tie ir tikai kā blakus pasākumi.”

Šī diskusija bija sākums plašākai jautājuma apspriešanai, kas šogad turpināsies Budapeštā, UIC Ģenerālās asamblejas sanāksmē, kur tiks aicināti arī citu reģionu dzelzceļa nozares uzņēmumu vadītāji, lai diskutētu, kā popularizēt dzelzceļu kā videi draudzīgu transportu.

Sanāksmē starp darba kārtības jautājumiem bija arī Eiropas reģiona iekšējo noteikumu pilnveidošana, kvalitātes vadības sistēmas un plānošana programmu izstrāde, ciešākas sadarbības izveide ar citiem reģioniem un starp UIC, CER un EIM, lielāka biedru iesaiste jautājumu risināšanā. Vienlaikus tika prezentēts arī stratēģiskais dokuments „Dzelzceļa tehniskā stratēģija Eiropa 2019” (“Rail Technical Strategy Europe 2019”), kura mērķis ir noteikt dzelzceļa attīstības tendences, kas ir izveidojušās, ņemot vērā izmaiņas gan tirgū un ar transportu saistītās tehnoloģijās, gan arī pasaulē -  urbanizāciju, demogrāfiju u.c.

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pēdējos gados ir pievērsis īpašu uzmanību savas lomas stiprināšanai starptautiskajās organizācijās, turklāt kopš 2017. gada decembra LDz prezidents Edvīns Bērziņš ir UIC Vadības komitejas loceklis, savukārt kopš 2018.gada decembra ir šīs organizācijas Eiropas reģiona pirmais viceprezidents.  

UIC ir senākā un tradīcijām bagātākā starptautiskā dzelzceļu organizācija, kura dibināta 1922. gadā, un jau tās darbības pirmsākumos par pilntiesīgu šīs organizācijas locekli kļuva arī Latvijas Dzelzceļu virsvalde. LDz atjaunoja Latvijas pārstāvniecību UIC 1992. gadā. UIC koordinē sadarbību aktuālajos jautājumos starp dzelzceļiem pasaules līmenī, veicinot dzelzceļu sistēmu saskaņotu darbību. Organizācija apvieno 194 biedrus no visas pasaules un tās dalībnieki regulāri tiek informēti par galvenajām norisēm, dokumentāciju un jaunām regulām, kas ļauj paredzēt tiesiskās un tehniskās izmaiņas nozarē, kā arī ikvienam organizācijas biedram ir iespēja paust savu pozīciju un sekmēt dzelzceļa nozares konkurētspēju paaugstinošas normatīvās bāzes izveidi.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.