Latest news

Izvēlne

Tirgus cenu izpēte “Tūbas izstrādājumu piegāde RSSLD un RSSM”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē „Tūbas izstrādājumu piegāde RSSLD un RSSM” ar identifikācijas Nr.RSSA-38/2022.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā vai arī nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pastu elina.akere@ldz.lv līdz 2022.gada 02.martam  plkst.09:00.

Sīkāka informācija par iepirkumu:

https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/174004539/tubas-izstradajumu-piegade-rssld-un-rssm-iepirkums.aspx

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2022.gada 2.Marts plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss