Latest news

Izvēlne

Tirgus cenu izpēte “Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu un palīgierīču pārbaudes veikšana”

 

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu un palīgierīču pārbaudes veikšanaidentifikācijas Nr.RSSI -47/2023.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski Mercell sistēmā vai ar elektronisko parakstu parakstītu  piedāvājumu iesniegt e-pastā: nauris.jansons@ldz.lv līdz 2023.gada 6.jūlijam plkst.12:00.

Sīkāka informācija par iepirkumu: https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/207854644/elektroietaises-lietojamo-elektroaizsardzibas-lidzeklu-un-paligiericu-parbaudes-veiksana-iepirkums.aspx

 

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 6.Jūlijs plkst. 12.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss