Tiesa atzīst - Māris Bremze prettiesiski pārkāpis noslēgto nekonkurēšanas vienošanos | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Tiesa atzīst - Māris Bremze prettiesiski pārkāpis noslēgto nekonkurēšanas vienošanos

Bijušais SIA "LDz Cargo" darbinieks Māris Bremze ir prettiesiski pārkāpis vienošanos, kas ar viņu noslēgta, izbeidzot darba attiecības ar VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) meitas sabiedrību SIA "LDz Cargo", un paredzēja viņam ierobežojumu 2 gadus strādāt vai citādi darboties pie SIA “LDz Cargo” konkurentiem. Tas izriet no Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas 10.jūnija sprieduma.

SIA LDz Cargo" vērsās tiesā ar prasību pret Māri Bremzi un AS "Baltijas ekspresis" par atlīdzības par konkurences ierobežojuma ievērošanu piedziņu, iepriekš novērtētu zaudējumu piedziņu, nodokļu veidā samaksātu zaudējumu piedziņu. 2016.gada 10.jūnijā izbeidzot darba attiecības ar M. Bremzi, saskaņā ar Darba likumu, tika noslēgta nekonkurēšanas vienošanās, kas paredzēja ierobežojumu M.Bremzem veikt apmaksātu vai neapmaksātu darbu, sniegt konsultācijas un veikt citas darbības personu, kuras darbojas kravu pārvadājumu un/vai kravu ekspedēšanas un loģistikas jomā, interesēs un labā. Šī vienošanās paredzēja kompensācijas izmaksu par turpmāko divu gadu periodu. Tomēr 2016.gada 30.septembrī M.Bremze kļuva par uzņēmuma AS "Baltijas Ekspresis" valdes priekšsēdētāju.

SIA “LDz Cargo” norādīja, ka M.Bremze izmantojis LDz komercinformāciju, lai kaitētu citu uzņēmumu saimnieciskajai darbībai,  proti LDz tranzīta kravu pārvadājumu apjoms būtiski un straujāk nekā pirms 2016. gada 30. septembra ir samazinājies, savukārt M.Bremzes pārstāvošā uzņēmuma AS  "Baltijas Ekspresis" veikto pārvadājumu apjoms ir būtiski pieaudzis. Tāpat tika norādīts, ka M. Bremzem,  pārkāpjot vienošanos un uzsākot darba attiecības ar AS "Baltijas Ekspresis", šī uzņēmuma rīcībā ir nonākusi informācija par LDz ilgtermiņa plāniem un plānotajām investīcijām un pārvadāšanas maksu, kas tiek piedāvāta katram konkrētam klientam.  No tā izriet, ka uzņēmuma  bija iespēja piedāvāt tādu pārvadājumu maksu, lai klienti pieņemtu lēmumu par pārvadātāja maiņu.

SIA “LDz Cargo” valdes loceklis Aleksandrs Kazačkovs: “Lai gan tiesa nav apmierinājusi SIA “LDz Cargo” prasību pilnībā, tās spriedums skaidri apliecina, ka M. Bremzes darbībās ir saskatāma apzināti ļaunprātīga rīcība, pārkāpjot noslēgto vienošanos. ”

Tiesa 10.jūnijā daļēji apmierinājusi SIA "LDz Cargo" prasību, uzliekot pienākumu M. Bremzem atlīdzināt zaudējumus par izmaksāto kompensāciju 57 256 eiro apmērā, kā arī kavējuma procentus 8807 eiro apmērā un ar tiesāšanos saistītus izdevumus 3483,92 eiro apmērā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.