Strauji auguši VAS “Latvijas dzelzceļš” produktivitātes rādītāji | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Strauji auguši VAS “Latvijas dzelzceļš” produktivitātes rādītāji

2018.gadā ir pieaugusi VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) produktivitāte, sasniedzot 51 126 eiro uz vienu darbinieku, kas ir par aptuveni 19% vairāk, nekā 2017.gadā.

Izvērtējot 2018. gadā paveikto, ir pamats apgalvot, ka sasniegtais ļauj optimistiski raudzīties uz situāciju transporta un loģistikas, tostarp, dzelzceļa pārvadājumu, nozarē 2019.gadā, pauž VAS "Latvijas dzelzceļš” (LDz) prezidents Edvīns Bērziņš.

 “Ņemot vērā pārmaiņas un arvien pieaugošo globālo konkurenci nozarē, VAS “Latvijas dzelzceļš” 2018.gadā pilnveidoja koncerna stratēģisko redzējumu, īstenoja būtiskus modernizācijas un digitalizācijas projektus, kā arī strādāja pie liela mēroga infrastruktūras attīstības projektu sagatavošanas un starptautiskās sadarbības veicināšanas,” uzsver E.Bērziņš.

Finanšu gads vēl nav noslēgts un kopējie gada saimnieciskās darbības rādītāji, kā arī pārvadāto kravu apjoms vēl nav precīzi zināms, tomēr līdzšinējie dati par sasniegto gada 11 mēnešos finanšu ziņā un kravu pārvadājumu ziņā ļauj prognozēt, ka šis gads noslēgsies labāk, nekā prognozēts. Gada 11 mēnešos LDz neto apgrozījums ir sasniedzis 190 miljonus eiro, bet pa LDz infrastruktūru tika pārvadāti 44,8 miljoni kravu, kas ir par 12,2% vairāk salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2017.gadā. Tā kā arī decembrī pārvadāto kravu apjoms turpināja saglabāt līdzšinējos apmērus, ir pamats domāt, ka tiks pārsniegts 2018.gada budžetā plānotais kravu apjoms (47 miljoni tonnu).

Pieaugums vērojams gan importa, gan eksporta pārvadājumos. Importa pārvadājumu apmērs sasniedzis  36,7 miljonus tonnu  (par 9.7% vairāk nekā pērn 11 mēnešos), tostarp 33,8 miljoni tonnu tika pārvadātas cauri pieostas stacijām. Savukārt eksporta pārvadājumu apjoms palielinājies par 30,2% un bija 2,2 miljonu tonnu apmērā, tajā skaitā 1,8 miljoni tonnu - cauri pieostas stacijām (par 38,4% vairāk nekā pērn 11 mēnešos).

Paralēli saimnieciskajai darbībai LDz ir saņēmis vairākus augstus ekspertu novērtējumus, kas apliecina uzņēmuma būtisko pienesumu valsts tautsaimniecībai. LDz ir ierindots starp 100 eksportspējīgākajiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī ir starp 15 vērtīgākajiem Latvijā, savu vērtību gada laikā palielinot par 195,98%, sasniedzot 318,84 miljonus eiro.

Savukārt pirmo reizi kopš dalības Ilgtspējas indeksa novērtējumā LDz šogad saņēma Platīna kategorijas novērtējumu, kas apliecina, ka uzņēmums ir daudz paveicis darba vides, uzņēmuma pārvaldības, tirgus attiecību, vides aizsardzības un sabiedrības atbalsta aktivitāšu jomā.

Viens no būtiskākajiem Ministru kabineta lēmumiem saistībā ar dzelzceļa nozari bija 5.novembrī atbalstītais Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns pieciem gadiem, un uz šī lēmuma pamata valsts simtgades priekšvakarā starp LDz un Satiksmes ministriju tika noslēgts daudzgadu līgums.

LDz viceprezidents Aivars Strakšas: Indikatīvais plāns un ar Satiksmes ministriju noslēgtais daudzgadu līgums ļaus LDz nodrošināt augstu dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti, savukārt tranzīta nozares partneriem tiks garantēta pārredzamība par infrastruktūras maksu turpmākajiem pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka arī klienti var rēķināties un plānot savu darbību turpmākajiem gadiem, rēķinoties ar stabilitāti no LDz puses".

Šajā gadā tika turpināti ar dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju saistīti projekti. Viens no svarīgākajiem ir dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts, gada sākumā saņemot Ministru kabineta akceptu 1.posma īstenošanai Latgales virzienā. “Nākamajā gadā uzmanības centrā būs elektrifikācijas projekts un dzelzceļa mezglu modernizācija Rīgā un Daugavpilī. Savukārt iedzīvotāju drošības uzlabošanai paredzēts sākt gājēju tuneļa izbūvi Ogrē. Ikvienā no projektiem būtiska būs cieša sadarbība ar vietējām pašvaldībām,” pauž LDz viceprezidents Ainis Stūrmanis.

“Lai uzņēmums savu darbību uzlabotu, ik pa laikam nepieciešams izvērtēt un veikt strukturālās pārmaiņas tajā. Pārmaiņu rezultātā, pārdalot pienākumus starp koncerna uzņēmumiem, radījām iespēju virknei darbinieku nodrošināt darbu visa gada garumā,” tā LDz viceprezidents Ēriks Šmuksts.

2019.gadā LDz atzīmēs uzņēmuma 100 gadu jubileju, un, gatavojoties ieiešanai jaunajā simtgadē, ir pilnveidots gan  nākotnes redzējums, gan arī izveidota jauna vizuālā identitāte. Jaunais nākotnes redzējums paredz virzību uz LDz kā pilnvērtīgu un mūsdienīgu transporta, loģistikas un tehnoloģiju uzņēmumu grupu, savā darbībā arvien lielāku akcentu liekot uz tehnoloģisko attīstību. Ar jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem paredzēts uzlabot drošību, nodrošināt ērtākus pakalpojumus klientiem, kā arī radīt jaunus risinājumus lokomotīvju un vagonu saimniecībā.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31