Latest news

Izvēlne

Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) vadības komitejā lemj veidot darba grupu atbalsta koordinēšanai Ukrainas dzelzceļam

22.-23.martā Budapeštā (Ungārija) norisinājās Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC - The International Union of Railways) Eiropas reģiona vadības komitejas sanāksme, kurā notika diskusijas gan par šobrīd aktuālākajiem dzelzceļa nozares interešu aizstāvības jautājumiem, gan iespējamajiem labākajiem alternatīvajiem risinājumiem Eiropas dzelzceļu neelektrificēto līniju attīstībai u.c. jautājumiem. Tostarp, sanāksmē tika apspriests arī iespējamais atbalsts Ukrainas dzelzceļam, kas šobrīd piedzīvo milzīgus valsts dzelzceļa infrastruktūras bojājumus.

UIC vadības komitejas sanāksmē dalībnieki apsprieda iespējamo atbalsta sniegšanu Ukrainas dzelzceļam, kurš šobrīd saskaras ar milzīgiem valsts dzelzceļa infrastruktūras bojājumiem – ir iznīcināti vismaz 75 dzelzceļa tilti, bojāti vai iznīcināti daudzi augstsprieguma transformatori, un dzīvības ir zaudējuši ap 300 dzelzceļa darbinieku. Līdz šim virkne UIC dalībnieku ir snieguši un turpina sniegt dažāda veida atbalstu Ukrainas dzelzceļam, vienlaikus, daudziem dzelzceļa uzņēmumiem nav pilnvaru ziedot palīdzību no uzņēmuma budžeta. Tādēļ UIC ir apņēmies koordinēt palīdzības sniegšanu – izveidojot darba grupu, lai noteiktu nepieciešamo aprīkojumu, sniegtu priekšlikumus uzņēmumu sarunām ar valstu valdībām un koordinētu veicamās darbības. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja šādas darba grupas izveides nepieciešamību un pirmā sanāksme tiks izziņota jau tuvākajā laikā.

UIC vadības komitejā pārrunāja arī pērn klimata konferences COP27 laikā prezentēto informatīvo kampaņu "More trains” (Vairāk vilcienu), kuras mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz dzelzceļa nozares nozīmi klimata problēmu risināšanā - vairāk vilcienu nozīmē gan inovāciju ieviešanu un transportu, kas rada zemākas CO2 emisijas, gan nevainojami integrētus dažādus transporta veidus pilsētās un uzlabotu klientu pieredzi. UIC dalībnieki sanāksmes laikā tika aicināti aktīvi iesaistīties kampaņas vēstījumu popularizēšanā.

Tāpat tika aktualizēts jautājums par dzelzceļa iespējām pārņemt tirgus daļu no mazāk energoefektīviem un vairāk piesārņojošiem transporta veidiem, piemēram, gaisa transporta. Pašreizējo klimata pārmaiņu kontekstā dzelzceļam ir virkne priekšrocību, tostarp spēja nodrošināt apjomīgus pārvadājumus, radot mazāk emisiju nekā citi transporta viedi. Vienlaikus, autotransports joprojām veido aptuveni 75% no ES kravu pārvadājumiem, savukārt dzelzceļa pārvadājumi – vien 18%. UIC pašlaik strādā pie tā, lai rastu labākās alternatīvas dīzeļdegvielai dzelzceļa neelektrificētajās līnijās un vadības komitejas sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar pašlaik tirgū pieejamajiem risinājumiem, to priekšrocībām un iespējām.