Siguldā un Cēsīs būs iespēja apskatīt īpašo Eiropas savienošanas ekspreša Baltijas vilcienu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Siguldā un Cēsīs būs iespēja apskatīt īpašo Eiropas savienošanas ekspreša Baltijas vilcienu

Svētdien, 19. septembrī, Siguldā un Cēsīs piestās īpašais Eiropas savienošanas ekspreša Baltijas vilciens. Siguldas un Cēsu dzelzceļa stacijās īpašais vilciens stāvēs katrā trīs stundas, kuru laikā ikvienam interesentam būs iespēja to apskatīt, izstaigājot vilciena klāju, kas brauciena laikā kalpo kā debašu un konferenču norises vieta.  

Vienā no vagoniem būs apskatāma arī mobila izstāde, ko rīko Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) un kopuzņēmums “Shift2Rail”. Izstāde-ekspozīcija iepazīstinās ar inovācijām, pētniecības rezultātiem un dzelzceļa infrastruktūras projektiem, kas atrodas Eiropas savienošanas ekspreša maršrutā un kurus finansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI), lai izveidotu jaunas transporta infrastruktūras Eiropā vai atjaunotu un uzlabotu jau esošās infrastruktūras. Izstādes vagonā apmeklētāji varēs iepazīties ar minētajiem dzelzceļa projektiem,  kā arī iegūt papildu informāciju par projekta aprakstu, izmaksām un Eiropas Savienības atbalstu.

Siguldas dzelzceļa stacijā Eiropas savienošanas ekspreša Baltijas vilciens ieradīsies plkst. 10.16 un stāvēs trīs stundas, savukārt Cēsīs – plkst. 13.52, un arī būs pieejams plašākai publikai trīs stundas.

Eiropas savienošanas ekspreša maršrutā plānoti dažādi pasākumi, lai sveiktu šo vilcienu dzelzceļa stacijās visā Eiropā. Dzelzceļa entuziastiem ir arī iespēja sekot līdzi debatēm, kas norisinās uz vilciena klāja, kā arī konferencēm par Eiropas Savienības infrastruktūras politiku un Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) lomu, kas tiks straumētas tiešajā pārraidē pasākuma mājaslapā no Lisabonas, Bukarestes, Berlīnes un Betemburgas.

Eiropas savienošanas ekspresis izveidots, pateicoties sadarbībai starp Eiropas Komisiju un Eiropas Dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu kopienu (CER), Eiropas dzelzceļa operatoriem, infrastruktūras pārvaldniekiem un vairākiem citiem partneriem Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī. Ņemot vērā atšķirīgo sliežu ceļa platumu Eiropā, Eiropas savienošanas ekspresi veido trīs vilcieni — Ibērijas vilciens, standarta vilciens un Baltijas vilciens —, kas tiksies šajā maršrutā. Projekts cita starpā ir arī atgādinājums par savstarpējas izmantojamības palielināšanas iespējām starp dažām Eiropas dzelzceļa tīkla daļām, turklāt tas arī apliecina ļoti labo sadarbību starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.