Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrība SIA “LDZ CARGO” uzsākusi kravu pārvadājumus Igaunijas teritorijā

Līdz ar darbības efektivitātes veicināšanu, viena no “Latvijas dzelzceļš” koncerna pēdējo gadu būtiskajām prioritātēm ir mērķa tirgu un kravu segmentu diversifikācija un kravu pārvadājumu apjoma palielināšana. Aktīvi strādājot šī mērķa sasniegšanai, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) meitas uzņēmums SIA “LDZ CARGO” ir saņēmis Eiropas vienoto drošības sertifikātu pārvadājumu veikšanai Igaunijā, kā arī noslēdzis infrastruktūras izmantošanas līgumu ar Igaunijas dzelzceļu (Eesti Raudtee), jau šonedēļ veicot pirmos kravu pārvadājumus Igaunijas teritorijā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Pēdējo gadu laikā LDz ir īstenojis būtiskas pārmaiņas, gan optimizējot uzņēmuma tehnoloģiskos un iekšējos procesus, gan vienlaikus pieliekot visus spēkus kravu apjoma palielināšanai, kravu segmentu diversifikācijai un, protams, arī darbības uzsākšanai jaunos mērķa tirgos. Darbs pie visu nepieciešamo atļauju saņemšanas iekšzemes kravu pārvadājumu uzsākšanai Igaunijā uzsākās pagājušā gada pirmajā ceturksnī, un, šonedēļ uzsākot kravu pārvadājumus mūsu kaimiņvalstī, mēs varam būt gandarīti par ieguldītā darba pozitīviem rezultātiem un turpināt aktīvi piesaistīt jaunus klientus un kravas arī šajā mērķa tirgū”.

Lai uzsāktu kravu pārvadājumus Igaunijā, SIA “LDZ CARGO” ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas, kā arī noslēdzis līgumu par infrastruktūras izmantošanu ar Igaunijas dzelzceļu. Turklāt, ņemot vērā to, ka Igaunijas teritorijā lokomotīvju mašīnistiem ir jāpārvalda igauņu valoda, SIA “LDZ CARGO” ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Igaunijas dzelzceļa pārvadātāju “GoRail”, nodrošinot tā lokomotīvju vadītāju pieejamību SIA “LDZ CARGO” vajadzībām.

Šobrīd ir uzsākti pārtikas eļļas pārvadājumi pa dzelzceļu un 2023.gadā plānots pārvadāt aptuveni 200 tūkstošus tonnu šī produkta. Turklāt, ņemot vērā, ka SIA “LDZ CARGO” pašlaik turpina intensīvas darba sarunas ar vēl vairākiem potenciālajiem klientiem Igaunijā, paredzams, ka jau tuvākajā nākotnē pieaugs arī citu pārvadāto kravu apjomi šajā reģionā.