Latest news

Izvēlne

SIA „LDz Cargo” paziņo pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmi 2015.gada II pusgadam

Saskaņā ar tarifa „LDz Cargo–01” 6.paragrāfa 2.punktu un kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2015” 5.2.punktu periodam no 2015.gada 01.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000550 EUR/tkm (0,000550 eiro par vienu tonnas-kilometru).