Sarunu procedūru ar publikāciju "Minerālmateriālu-smilšu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju "Minerālmateriālu-smilšu piegāde”

Papildus informācija: 

( 08.08.2018.pievienots Skaidrojums Nr.1)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Minerālmateriālu-smilšu piegāde” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Minerālmateriālu-smilšu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumu ietverto līguma pielikumu Nr.1) (sīkā skat. informāciju Nolikumā).

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.

 

Piedāvātās preces nosaukums

Daudzums

(t)

1.

Minerālmateriālu-smilšu piegāde st. Rēzekne

51 666 t

2.

Minerālmateriālu-smilšu piegāde st. Jelgava

23 334 t

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām ( 1. un 2. daļu).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem var iepazīties un tos iegūt bez maksas (skat.zemāk šī sludinājuma “PIELIKUMI”).

Visus papildus dokumentus vai informāciju par sarunu procedūras dokumentos iekļautajām prasībām pasūtītājs publicē VAS „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā (www.ldz.lv) zem šī sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdz informācijai, kas  var tikt aktualizēta šajā sludinājumā (skaidrojumi, grozījumi u.c.informācija).:

08.08.2018.-pievienots Skaidrojums Nr.1 (skat.zemāk šī sludinājuma “PIELIKUMI”).

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2018.gada 10.augustam,  plkst. 9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 10.augustā, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un vieta: saskaņā ar nolikumu un tā Tehnisko specifikāciju.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Dana Cielēna, tālrunis: 371 67234955, fakss: 371 67234250, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 10.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31