Sarunu procedūru ar publikāciju „Liftu tehniskā apkope” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju „Liftu tehniskā apkope”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „ Liftu tehniskā apkope” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

Liftu tehniskā apkope saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

1.1. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

1.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs: sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums par sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

2. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

2.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) darbības gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divi) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbus;

2.2. Pretendenta finanšu apgrozījums 2016. un 2017.gadā ir vismaz 50 000 EUR (informācija sniedzama par abiem gadiem kopā).

3. Darbu izpildes:

3.1. termiņš: līdz 2021.gada 31.decembrim;

3.2. vieta: Rīga (saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu).

4. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

4.1. pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Liftu tehniskā apkope”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

4.2. ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

4.3. iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: evita.kikute@ldz.lv

 5. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 21.februāra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

6. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 21.februārī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Evita Ķikute, tālrunis: +371 67234932, e-pasta adrese: evita.kikute@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 21.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31