Sarunu procedūru ar publikāciju “Sliežu stiprinājumu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Sliežu stiprinājumu piegāde”

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkuma komisija
(turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Sliežu stiprinājumu piegāde”
(turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

I. SLIEŽU STIPRINĀJUMI

1

Uzliktņi 60E1 tipa (6 caurumi) vai sliežu profila 60E1uzliktņi

t

10.0

2

Uzliktņi R-65 tipa (6 caurumiem) vai sliežu profila R-65 uzliktņi

t

20.00

3

Uzliktņi R-50 tipa (6 caurumiem) vai sliežu profila R-50 uzliktņi

t

10.00

4

Paliktņi KB-65 tipa

t

240.00

5

Skavas 66x40x5

gab.

50 000

II. IZOLĒJOŠĀS DETAĻAS

6

Paliktņa starplikas KB-65 tipa CP 328

gab.

40 000

7

Paliktņa starplikas KD-65 tipa CP 361

gab.

6 000

8

Sliežu starplikas KD-65 tipa CP 248

gab.

6 000

9

Sliežu starplikas (ar slīpumu) CP-318-03

gab.

60 000

10

Izolējošie ieliktņi CP-142

gab.

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3,
Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu
procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā
nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs,
kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 26.janvāra  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā,
Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Piedāvājumu iesniedz personīgi
(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu), ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 26.janvārī plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3,
344.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš”
Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr. +371 67234925, faksa Nr.: +371 67234250,
e-pasts: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 26.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31