Sarunu procedūru ar publikāciju “Metināšanas elektrodu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Metināšanas elektrodu piegāde”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Metināšanas elektrodu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem izpildītājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Metināšanas elektrodu piegāde””, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv .

Sarunu procedūras priekšmets: metināšanas elektrodu piegāde saskaņā ar Piegādes specifikāciju (nolikuma 3.pielikums) (turpmāk –prece).

Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Preces piegādes:

termiņš: saskaņā ar Piegādes specifikāciju (nolikuma 3.pielikums) pilnā apjomā līdz 2017.gada 31.maijam (sākot no 2017.gada 1.maija);

vieta: saskaņā ar Piegādes specifikāciju (nolikuma 3.pielikums) Rīgā ,Jelgavā un Daugavpilī.

Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1 000 EUR (viens tūkstotis euro).

Līguma nodrošinājums: 5% no līguma summas.

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017. gada 28.februārim plkst. 9.45 VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 (1.stāvā, 103.kabinetā).

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 28.februārī plkst. 10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Dana Cielēna, tālrunis +371 6723 4955, fakss: +371 6723 4250, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 28.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31