Sarunu procedūru ar publikāciju “Mazās mehanizācijas iekārtu un to piederumu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Mazās mehanizācijas iekārtu un to piederumu piegāde”

Papildus informācija: 

(27.02.2019. - pagarināts piedāvājuma iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Mazās mehanizācijas iekārtu un to piederumu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Konkursa priekšmets un apjoms:

1. mazās mehanizācijas iekārtas:

 

Nr.

Nosaukums

Daudzums, gab.

1

Vertikālā tipa gulšņu vibropablīvētājs ar iekšdedzes dzinēju

(piemēram, Robel 62.05, Geismar VPS vai līdzvērtīgs)

10

2

Mehāniskais zobstieņa domkrats

(piemēram, Robel 46.50, FCS BM 10T vai līdzvērtīgs)

6

3

Mehāniskais zobstieņa domkrats (piemēram Robel 46.47 vai līdzvērtīgs)

3

4

Sliežu nogriezējs ar iekšdedzes dzinēju (piemēram, Robel 13.70, Geismar MTZ vai līdzvērtīgs)

13

5

Uzgriežņgriezis ar iekšdedzes dzinēju (piemēram, Robel 30.82, Geismar TC

vai līdzvērtīgs)

6

6

Transportēšanas ratiņi kravu pārvadāšanai pa sliežu ceļu

(piemēram, Robel 51.12, FCS PL5 vai līdzvērtīgi)

21

7

Sliežu galviņas slīpmašīna

(piemēram, Robel 13.44, Geismar MP12 vai līdzvērtīga)

4

8

Hidrauliskais domkrats sliežu pavediena pacelšanai (piemēram FCS MM2 vai līdzvērtīgs)

2

9

Gulšņu urbjmašīna ar iekšdedzes dzinēju

(piemēram, Robel 11.12, FCS FTP 950P vai līdzvērtīga)

9

10

Sliežu un pārmiju pārvadu elementu slīpmašīna

(piemēram, Robel 13.61, Geismar MC3 vai līdzvērtīga)

1

11

Leņķa slīpmašīna (piemēram, Robeļ 13.58, Geismar PHG-2 vai līdzvērtīga) 

3

12

Sliežu termometrs (piemēram, Robeļ 85.10 vai  līdzvērtīgs) 

18

13

Sliežu uzliktņu turētājs (piemēram, Robel 68.05 vai līdzvērtīgs)

37

14

Ceļu platuma fiksators (piemēram, Robel 24.06/1, FCS 1520 vai līdzvērtīgs)

6

 

2. mazās mehanizācijas iekārtu piederumi:

Daļas Nr.

Preces nosaukums

Tehniskie parametri

Daudzums, gab.

15

Slīpakmens- 260x25x120, 50m/s,

Atbilstība standartam: LVS EN 12413+A1:2011 (piemēram, A20N-BF179, vai 8A 14/01/Ou6B2 vai tiem līdzvērtīgs)

130

16

Slīpakmens sliežu galviņas slīpmašīnām- 125x65xM20, 50 m/s,

Atbilstība standartam: LVS EN 12413+A1:2011 (piemēram, 8A 12/02 P/Ou4B9. vai tam līdzvērtīgs)

500

17

Griezējdisks sliežu nogriezējiem- 350x4x22

100 m/s

Atbilstība standartam: LVS EN 12413+A1:2011

(piemēram, BF A24S vai ZA30R BF 100 vai tiem līdzvērtīgs)

5800

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Līguma izpildes laiks

1. mazās mehanizācijas iekārtu sliežu ceļu remontdarbiem (1.-14.daļa ) piegāde 4 mēnešu laikā līguma noslēgšanas dienas;

2. mazās mehanizācijas iekārtu piederumu (15.-17.daļa) piegāde saskaņā ar piegādes grafiku atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, pilnā apjomā nodrošinot piegādi līdz 2019.gada 30.septembrim.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz bankas “Luminor Bank AS Latvijas filāle ” VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju „Mazās mehanizācijas iekārtu un to piederumu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Iveta.Cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu un paraugu iesniegšana:                           

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 5.marta  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu), ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājuma paraugus sarunu procedūrā iesniedz līdz 2019.gada 12.martam, plkst. 09.30, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 121.kabinetā.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 12.marta plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr. +371 67234925, e-pasts: Iveta.Cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 12.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31