Sarunu procedūru ar publikāciju “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:

Kondicionieru  iegāde (30 gab.) un uzstādīšana (Latvijas teritorijā) saskaņā ar nolikumu, Tehnisko specifikāciju  (nolikuma 3.pielikums)  un līguma projektu (nolikuma 5.pielikums) (turpmāk – Darbi).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Pretendentam jābūt Valsts vides dienesta izsniegta licencei darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Pretendentam pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā jābūt sekmīgi izpildītiem vismaz 3 (trīs) līdzīgiem (pēc satura un apjoma) līgumiem.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikumu) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc zemāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, 533.kabinetā, 5.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši zemāk minētajam) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv .

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 80.00 (astoņdesmit euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.c

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2016.gada 8.septembra plkst. 9.30, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 8.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31