Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra "Sliežu ceļu tehniskā stāvokļa uzraudzības informācijas sistēmas piegāde un ieviešana"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu (turpmāk – Sarunu procedūra), Sliežu ceļu tehniskā stāvokļa uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk - Sistēma) piegādei un ieviešanai.

 

Šīs iepirkuma procedūras nolūks ir nodrošināt sliežu ceļu tehniskā stāvokļa uzraudzības informācijas sistēmas piegādi un ieviešanu VAS “Latvijas dzelzceļš”, veicot Ceļu distances biznesa procesu automatizāciju, ļaujot  ar pieejamajiem cilvēku un materiālu resursiem nodrošināt noteikto pasažieru un kravu kustības ātrumu VAS “Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļos un nepieļaut satiksmes drošības pakāpes samazināšanu neatbilstošas sliežu ceļa infrastruktūras uzturēšanas dēļ.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv .

Sarunu procedūras dokumenti ir pieejami bez maksas.

 

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi Sarunu procedūrai iesniedzami līdz 2014.gada 30.septembrim, plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pieteikumu atvēršana:

Pieteikumi sarunu procedūrai tiks atvērti 2014.gada 30.septembrī, plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532. kabinetā.

 

Papildus informācija:

Sarunu procedūra sastāv no 2 posmiem:

1.posms - pieteikumu iesniegšana un kandidātu atlase  (tiks pārbaudīta kandidātu kvalifikācija);

2.posms - piedāvājumu iesniegšana, izvērtēšana un pēc nepieciešamības - sarunas, uz kurām tiks uzaicināti sarunu procedūras 1.posma rezultātā atlasītie kandidāti (tiks vērtēts atlasīto kandidātu tehniskais un finanšu piedāvājums, prototipa demonstrācija, pēc nepieciešamības - veiktas sarunas). Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu ietvers Tehnisko specifikāciju.

 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 50000.00 EUR.

 

Līguma termiņi: 4 gadi no līguma noslēgšanas dienas, proti,

1) Sistēmas piegāde un ieviešana - 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas;

2) Sistēmas garantijas termiņš - 1 gads no Sistēmas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

 

Līguma izpildes vieta: VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga, Latvija, LV-1547.

 

Kandidāts nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

 

Kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālrunis: +371 67234920, fakss: +371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv;

2) tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas Pamatdarbības atbalsta risinājumu daļas, IT attīstības vadītājs Artis Jurkovskis,  tālrunis: +371 67234029, fakss: +371 67232662, e-pasts: artis.jurkovskis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 30.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem