Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizē sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu „Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2016/15-IB).

Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, (turpmāk – sarunu procedūra) priekšmets:

mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana “Latvijas dzelzceļš” koncernam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pieejama sarunu procedūras nolikumā). Līguma darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Sarunu procedūra sastāv no 2 (diviem) posmiem:

1.posms – pieteikumu iesniegšana un kandidātu atlase (tiks pārbaudīta kandidātu kvalifikācija);

2.posms – piedāvājumu iesniegšana, izvērtēšana un pēc nepieciešamības - sarunas, uz kurām tiks uzaicināti sarunu procedūras 1.posma rezultātā kvalifikācijas prasības izturējušie kandidāti. Tiks vērtēti iesniegtie piedāvājumi un pēc nepieciešamības – veiktas sarunas atbilstoši nolikumam.

Dokumentu (nolikuma) izsniegšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem (nolikumu) var iepazīties un tos saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā, Rīgā, Latvijā, LV-1547, (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments).

Sarunu procedūras dokumentus (nolikumu) ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā dokumentu (nolikuma) elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristine.ozola01@ldz.lv.

Sarunu procedūrai iesniegto pieteikumu (1.posms) atvēršana notiks:

2016.gada 18.augustā plkst.10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 535.kabinetā).

Visi pieteikuma dokumenti sarunu procedūrai (1.posmam)  iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016.gada 18.augusta plkst.10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 533.kabinetā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālruņa numurs +371 67233492, faksa numurs +371 67234250, e-pasta adrese: kristine.ozola01@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 18.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31