Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Krūmgriezēja mašīnas iegāde” (Iepirkuma id. nr. LDZ 2017/17-IB)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Krūmgriezēja mašīnas iegāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2017/17-IB (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: pašgājēja tipa dzelzceļa mašīnas – krūmgriezēja iegāde.

Pretendentiem tiek nodrošināta elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem šeit: pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību šeit -pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā- un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Pieteikumu iesniegšana: pieteikumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2017.gada 26.oktobra  plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Pieteikumu atvēršana: pieteikumi tiks atvērti 2017.gada 26.oktobrī plkst.9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Kontaktpersona: par Sarunu procedūras nolikumu un organizatoriska rakstura jautājumiem - komisijas sekretārs: VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: 371 67234932,  faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 26.Oktobris plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš