Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Aizdevums investīciju finansēšanai”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Aizdevums investīciju finansēšanai” (turpmāk – sarunu procedūra). Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2017/4-IB.

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: 2 (divu) ilgtermiņa aizdevumu izsniegšana pasūtītājam LDZ  budžetā paredzēto investīciju finansēšanai saskaņā ar nolikuma Specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) noteiktajām prasībām.

Sarunu procedūras priekšmets tiek dalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa - aizdevums EUR 10 195 000 (desmit miljoni viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši eiro) apmērā;

2.daļa - aizdevums EUR 16 000 000 (sešpadsmit miljoni eiro) apmērā.

Par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu tiks slēgts atsevišķs ilgtermiņa aizdevuma līgums.

Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai par abām daļām.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un Iepirkuma procedūras nolikumu saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”, Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv .

Sarunu procedūras nolikuma dokumenti ir pieejami bez maksas.

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 27.februāra plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā), Rīgā, Latvijā.

Pieteikumu atvēršana:

Pieteikumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 27.februārī plkst.10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā.

Atvēršana sarunu procedūrā notiek slēgtā sēdē.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu, sarunu procedūras iepirkuma komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs:+371 6723 4955, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 27.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31