Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rezerves daļu piegāde Plasser & Theurer dzelzceļa mašīnām” (Iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/6-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rezerves daļu piegāde Plasser & Theurer dzelzceļa mašīnām” (Iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/6-IB)

Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rezerves daļu piegāde Plasser & Theurer dzelzceļa mašīnām” (Iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/6-IB)

 

Ņemot vērā to, ka SIA "LDZ infrastruktūra” izmanto Austrijas uzņēmuma  Plasser & Theurer ražotās dzelzceļa mašīnas, kurām tehniskās savienojamības specifikas dēļ nepieciešamas ražotāja piedāvātās rezerves daļas, un pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta septītās daļas 3.punkta b) apakšpunktu, VAS “Latvijas dzelzceļš” organizēja sarunu procedūru, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rezerves daļu piegāde Plasser & Theurer dzelzceļa mašīnām” (Iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/6-IB) (turpmāk – sarunu procedūra), uz kuru uzaicināts Austrijas uzņēmums Austrijas uzņēmumu Plasser & Theurer Export von Bahnmaschinen GmbH, reģ.Nr. FN 110595.

 

Sarunu procedūras rezultātā 2018.gada 1.jūnijā noslēgts līgums Nr.INF-74/2018 starp SIA "LDZ infrastruktūra" un Plasser & Theurer Export von Bahnmaschinen GmbH par rezerves daļu piegādi Plasser & Theurer dzelzceļa mašīnām, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par sarunu procedūras rezultātu (2018.gada 21.aprīļa iepirkuma komisijas 4.sēdes protokols) un SIA „LDZ infrastruktūra” valdes 2018.gada 16.maija lēmumu Nr.INF-1.1./42 ”Par VAS ”Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras, nepublicējot dalības uzaicinājumu, ”Rezerves daļu piegāde Plasser & Theurer dzelzceļa mašīnām” rezultātiem”.

 

Ievērojot minēto, Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 182. punkta izpildei tiek publicēts pamatojums sarunu procedūras piemērošanai, un saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 65.panta desmito daļu šai publikācijai tiek pievienots iepirkuma līguma teksts.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 4.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Infrastruktūra

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31