Sarunu procedūra ar publikāciju "Sašķidrinātās gāzes piegāde" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Sašķidrinātās gāzes piegāde"

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: sašķidrinātās gāzes 318 (trīs simti astoņpadsmit) tonnu piegāde Pasūtītājam līdz tā norādītajām piegādes vietām saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas (nolikuma 4.pielikums) un līguma projekta (nolikuma 5.pielikums) prasībām.

 

Piedāvājumu jāiesniedz par sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums: noteikta piedāvājuma nodrošinājuma suma 3 000,00 EUR apmērā, kas atbilstoši nolikuma prasībām, jāiemaksā kā pretendenta naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā (sk.sīkāk nolikumā).

 

Iepazīšanās ar sarunu procedūras dokumentu (nolikumu) un tā saņemšana: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju ”Sašķidrinātās gāzes piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam (nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 1.11.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 31.jūlija plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 31.jūlijā, plkst. 9.45, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 6723 4934, faksa numurs: +3716723 4250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Sarunu procedūras priekšmets: sašķidrinātās gāzes 318 (trīs simti astoņpadsmit) tonnu piegāde Pasūtītājam līdz tā norādītajām piegādes vietām saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas (nolikuma 4.pielikums) un līguma projekta (nolikuma 5.pielikums) prasībām.

 

Piedāvājumu jāiesniedz par sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums: noteikta piedāvājuma nodrošinājuma suma 3 000,00 EUR apmērā, kas atbilstoši nolikuma prasībām, jāiemaksā kā pretendenta naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā (sk.sīkāk nolikumā).

 

Iepazīšanās ar sarunu procedūras dokumentu (nolikumu) un tā saņemšana: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju ”Sašķidrinātās gāzes piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam (nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 1.11.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 31.jūlija plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 31.jūlijā, plkst. 9.45, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 6723 4934, faksa numurs: +3716723 4250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 31.Jūlijs plkst. 9.45.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31