Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Kontakttīkla balstu, balsta pamatu un luksofora mastu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, balsta pamatu un luksofora mastu piegāde”  (turpmāk - sarunu procedūra).

Iepirkuma priekšmets un apjoms (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā):

DaļasNr.

Sarunu procedūras priekšmets

Daudzums, gab.

1.

Dzelzsbetona balsta pamats tipa TSS (TCC)-4.0  4E (Э),  

vai ekvivalents

25

2.

Dzelzsbetona balsts tipa SS (CC)-104.6-3.1.E (Э), vai ekvivalents

25

3.

Luksofora  masts MS (MC) 10 m MSC-10g. (МСЦ-10 г.), rasējums 14886-00-00, GOST 13015-2203

8

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu gan par visu sarunu procedūras priekšmetu, gan par sarunu procedūras priekšmeta katru daļu pilnā apjomā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: natalija.volohova@ldz.lv. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija.

 

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, balsta pamatu un luksofora mastu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 20.februāra plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 20.februārī, plkst.10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālrunis: +371 67233850,  fakss: +371 67234250, e-pasts: natalija.volohova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 20.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem