Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa staciju tualešu dzelzceļa līnijā Rīga - Tukums sanitārā uzkopšana" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa staciju tualešu dzelzceļa līnijā Rīga - Tukums sanitārā uzkopšana"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa staciju tualešu dzelzceļa līnijā Rīga - Tukums sanitārā uzkopšana” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: Dzelzceļa staciju tualešu dzelzceļa līnijā Rīga - Tukums sanitārā uzkopšana, ievērojot veicamo darbu specifikāciju, kā arī atsevišķu tualešu atvēršanas un slēgšanas laikus (sīkāk sarunu procedūras nolikumā).

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu

EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem izpildītājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Open Text programmatūras licenču uzturēšana un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde””, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu.

Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais izpildītājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

Papildus informācija:

Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1’000,00 EUR (viens tūkstotis euro).

Līguma nodrošinājums 10 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) (tiek piemērots Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā).

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2016.gada 22.decembra plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2016.gada 22.decembrī plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 22.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31