Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa balasta slāņa akmens šķembu piegāde" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa balasta slāņa akmens šķembu piegāde"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju

„Dzelzceļa balasta slāņa akmens šķembu piegāde”.

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Nosaukums

Daudzums

Dzelzceļa balasta slāņa akmens šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši  LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  (sarunu procedūras nolikuma 2.pielikums)

16 800 t

(sešpadsmit tūkstoši astoņi simti tonnas)

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu sarunu procedūras ar publikāciju priekšmetu kopumā.

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 10 000.00 EUR.

Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, vai pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

 

Sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 5.stāvā, 533.kabinetā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

 

Sarunu procedūras ar publikāciju nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: līdz 10.05.2016. santa.balode@ldz.lv, pēc 10.05.2016. martins.blaus@ldz.lvPieprasījumā sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs).

Sarunu procedūras ar publikāciju nolikums ir pieejams bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai ar publikāciju iesniedz līdz 2016. gada 17.maija, plkst.9:30 Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai ar publikāciju atver 2016.gada 17.maijā, plkst.10:00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras ar publikāciju nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālruņa numurs: +371 67234086, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: martins.blaus@ldz.lv vai VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālruņa numurs: +371 67234936, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 17.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31