Sarunu procedūra ar publikāciju "Datu pārraides iekārtu piegāde un konfigurēšana iecirknī "Rīga-Skulte” un iecirknī "Pļaviņas-Madona"" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Datu pārraides iekārtu piegāde un konfigurēšana iecirknī "Rīga-Skulte” un iecirknī "Pļaviņas-Madona""

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Datu pārraides iekārtu piegāde un konfigurēšana iecirknī „Rīga-Skulte” un iecirknī „Pļaviņas-Madona”” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

datu pārraides iekārtu piegāde un konfigurēšana iecirknī „Rīga-Skulte” un iecirknī „Pļaviņas-Madona” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sarunu procedūras nolikuma 3.pielikums).

1.1. piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā;

1.2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) pasūtītāja bankas kontā.

2. Preces piegādes termiņš:

līdz 2017.gada 30.decembrim saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sarunu procedūras nolikuma 3.pielikums) un līguma projektu (sarunu procedūras nolikuma 6.pielikums).

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 6.1.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

3.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: „Luminor Bank AS”, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Datu pārraides iekārtu piegāde un konfigurēšana iecirknī „Rīga-Skulte” un iecirknī „Pļaviņas-Madona”””, un jāuzrāda pasūtītājam (6.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 3.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 16.novembra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 16.novembrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

6.1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasts: santa.balode@ldz.lv;

6.2. tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas Telekomunikāciju risinājumu daļas vadītājs Oļegs Burlakovs, tālrunis: +371 67234603.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 16.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31