Sarunu procedūra ar publikāciju "Dabasgāzes piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Dabasgāzes piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dabasgāzes piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

dabasgāzes piegāde pasūtītāja gazificētajiem objektiem, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

  1. Preces piegādes termiņš: sākot no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim.
  2.  Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā 3 773,8 tūkst.m3.
  3.     Piegādes vietas: Rīga, Daugavpils un Jelgava.

 

2. Kvalifikācijas prasības:

sarunu procedūras nolikums paredz šādas kvalifikācijas prasības:

 

2.1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Dabasgāzes tirgotāju reģistrā;

 

2.2. pretendentam ir noslēgts dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu (par pārvades sistēmas lietošanu) un par balansēšanu līgums ar dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru, kā arī ir saņemts dabasgāzes pārvades sistēmas operatora piešķirtais balansēšanas portfeļa identifikators un pretendents var nodrošināt balansēšanas pakalpojumus, ko sniedz dabasgāzes pārvades sistēmas operators, uz termiņu, ne īsāku kā līdz 2019.gada 30.septembrim;

 

2.3. pretendentam ir noslēgts dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu līgums ar dabasgāzes sadales sistēmas operatoru un pretendents ir tiesīgs lietot dabasgāzes sadales sistēmu, ko sniedz dabasgāzes sadales sistēmas operators, uz termiņu, ne īsāku kā līdz 2019.gada 30.septembrim.

 

2.4. iepriekšējos 3 (trīs) darbības gadu laikā (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā 3 (trīs) gadi) ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līgumus

 

4. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

 

4.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv;

 

4.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

 

5. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 16.augusta plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

6. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 16.augustā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, fakss: +371 67234250, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 16.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš