Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Vilces apakšstacijas „Saulkrasti” 110kV releju aizsardzības rekonstrukcija” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/28-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Vilces apakšstacijas „Saulkrasti” 110kV releju aizsardzības rekonstrukcija” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  • piedāvājumus iepirkumā jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2024.gada 22.martam 5.aprīlim 12.aprīlim, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika);
  • piedāvājumus iepirkumā atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2024.gada 22.martā 5.aprīlī 12.aprīlī, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

  •   visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto izpildītāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117604

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu;

  • ieinteresētajam izpildītājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2024.gada 12.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš