Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope, remonts, diagnostika, detaļu nomaiņa un iegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope, remonts, diagnostika, detaļu nomaiņa un iegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets (pakalpojums):

Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope, remonts, diagnostika, detaļu nomaiņa un iegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām”, saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā.

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Iepirkuma līgums tiks slēgts, fiksējot piedāvājumā norādītās pakalpojuma izcenojuma likmes un līguma ietvaros iepērkot tādu pakalpojumu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.

 

Pakalpojuma izpildes:

termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

vieta: Rīga, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ar sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

 

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (divdesmit viens procents) (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope, remonts, diagnostika, detaļu nomaiņa un iegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 15.februārim, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 15.februārī, plkst. 10.15, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 105.kabinetā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasts: santa.balode@ldz.lv;

tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Nodalījuma joslas apsaimniekošanas daļas vadītājs Matīss Šalmis, telefons: +371 67234728, +371 27895460.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 15.Februāris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31