Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Pretkritienu drošības sistēmas dzelzceļa stacijā „Indra”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā būvniecības ieceres dokumentācijas ar būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības budžeta aprēķina izstrāde”

Papildus informācija: 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Pretkritienu drošības sistēmas dzelzceļa stacijā „Indra”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā būvniecības ieceres dokumentācijas ar būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības budžeta aprēķina izstrāde” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  • piedāvājumus iepirkumā jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2023.gada 6.decembrim 20.decembrim, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika);
  • piedāvājumus iepirkumā atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2023.gada 6.decembrī 20.decembrī, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

  •   visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto izpildītāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja LDZ pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110802

LDZ tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu;

  • ieinteresētajam izpildītājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību LDZ pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu. LDZ nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

LDZ kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 20.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš