Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu un pārmijas pārvedas piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/31-IBz)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu un pārmijas pārvedas piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/31-IBz) (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu un pārmijas pārvedas piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 17.jūnija plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks*: 2021.gada 17.jūnijā plkst.10.10, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

*Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2021.gada 17.Jūnijs plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš