Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Metināšanas materiālu piegāde”

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Metināšanas materiālu piegāde” (turpmāk - sarunu procedūra), identifikācijas Nr. RSSI-9.1./ 22 /2021.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 29.decembrim plkst.9.45, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  Turgeņeva iela 21, 2.stāvā, 218.kabinetā, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks*: 2021.gada 29.decembrī plkst.10.00, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  Turgeņeva iela 21, 2.stāvā, 219.kabinetā, Rīgā.

*Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  1. pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  2. ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs: +371 27054761, e-pasta adrese: elina.akere@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2021.gada 29.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss