Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Mehanizētās bāzes ar garāžu drezīnai ēkas Dārza ielā 12, Madonā, Madonas novadā, nesošo konstrukciju pastiprināšana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/47-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Mehanizētās bāzes ar garāžu drezīnai ēkas Dārza ielā 12, Madonā, Madonas novadā, nesošo konstrukciju pastiprināšana” (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 30.maijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:*

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2023.gada 30.maijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

* VAS Latvijas dzelzceļš” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Objekta apskate: ieinteresētie izpildītāji pēc nepieciešamības pastāvīgi var veikt objekta apskati. Piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai objekta apskate tiek organizēta 2023.gada 11.maijā  un 18.maijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00.  Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (tālrunis: 29907116). Objekta apskate ir obligāta.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 30.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš