Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija”.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Plānotais kopējais cilvēkstundu daudzums: 3680 c/h.

Piedāvājuma nodrošinājums:

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā 1 500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) bez PVN apmērā.

Pakalpojuma izpildes:

termiņš: līdz 2019.gada 30.decembrim.

vieta: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties bez maksas, to saņemt (pēc zemāk minētās maksas par nolikumu pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese vai faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai  - SPap: „Kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 13.maijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 13.maijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese:

  • tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Bruno Radziņš, tālr.: +371

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 13.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31