Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas automašīnas iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/7-IBz). | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas automašīnas iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/7-IBz).

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas automašīnas iegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: kravas automašīnas iegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

CPV kods: 34130000-7.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājums: ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā.

Līguma nodrošinājums: iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas EUR (bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Līguma:

  • izpildes termiņš: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

  • izpildes vieta: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums);

  • veids: piegāde.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 12.augustam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 12.augustā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Dana Izaja, tālrunis: +371 67234934, e-pasta adrese:

 

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 12.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31