Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kontakttīkla polimēra kronšteinu piegāde”, iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/28-SPAV

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kontakttīkla polimēra kronšteinu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/28-SPAV.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus iesniedz līdz 2023.gada 6.martam plkst. 9:30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pasta sūtījuma.

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 6.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš