Sarunu procedūra ar publikāciju „Kancelejas preču piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kancelejas preču piegāde”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kancelejas preču piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

Kancelejas preču piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Līguma summa tiek noteikta kā līguma prognozējamā summa.

2. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

2.1. pretendents pēdējo 3 darbības gadu laikā (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā 3 gadi) ir sekmīgi (kvalitatīvi un noteiktajā termiņā) veicis vismaz 3 sarunu procedūras priekšmetam līdzvērtīgu (pēc līguma priekšmeta un apjoma) preču piegādi;

2.2. pretendenta vidējais gada neto finanšu apgrozījums ir ne mazāks kā 200 000.00 EUR iepriekšējos 3 (trīs) gados, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam.

3. Kancelejas preču piegādes termiņš un vietas: 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas brīža Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

4. Piedāvājuma nodrošinājums: sarunu procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu 1 500.00 EUR  (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

5. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

5.1. pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Kancelejas preču piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

5.2. ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 341a.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

5.3. iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: agate.kucenko@ldz.lv

 6. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 27.decembra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

7. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 27.decembrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

8. Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līguma ietvaros paredzēta līguma nodrošinājuma iesniegšana 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN apmērā kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā.

9. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālrunis: +371 67234857, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 27.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31