Sarunu procedūra ar publikāciju „Izolatoru piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Izolatoru piegāde”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Izolatoru piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1. Izolatoru piegāde (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

Daļas

Nr.

Preces nosaukums

Daudz., gab.

 
 

1.daļa

Līnijas balstizolators ЛОК-12.5-10-3-20-135 УХЛ1 vai ekvivalents

1525

 

2.daļa:

 

 

  2.1.

Līnijas izolators ЛКК-70/10-IV-1-ГС (СЗА-VII) vai ekvivalents

116

 

  2.2.

Līnijas izolators

ЛКК 70/10-IV-1-СС (СЗА-VII) vai ekvivalents

15

 

3.daļa:

 

 

  3.1.

Spriegošanas izolators НСПКр 120-3/0,8- ДУУ УХЛ1 (СЗА-VII) vai ekvivalents

20

 

  3.2.

Spriegošanas izolators НСПКр 120-3/0,8-ДГУ УХЛ1 (СЗА-VII)  vai ekvivalents

51

 

  3.3.

Piekarizolators

ПСПКр 70-3/0,6-ДГУ (СЗА-VII) vai ekvivalents

110

 

  3.4.

Piekarizolators

ПСПКр 70-3/0,6-ДГП (СЗА-VII) vai ekvivalents

100

 

4.daļa

Fiksatorizolators ФСПКр 120-3/0,6-Д (СЗА-VII)  vai ekvivalents

170

 

5.daļa:

 

 

  5.1.

Balsta izolators

ОСК 6-10-ВОЗ-1 УХЛ1 (СЗА-VII) vai ekvivalents

170

 

  5.2.

Caurvadizolators ar ovālu  atloku

ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1

vai ekvivalents

39

 

  5.3.

Balstizolators

ШСК 12.5-10-4 УХЛ1

vai ekvivalents

50

 

1.2. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

1.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs: sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā pilnā apjomā.

2. Papildus informācija:

2.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (viens) iepirkuma priekšmetam līdzīgu pēc satura un apjoma sekmīgi izpildītiem līgumiem.

2.2. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 500.00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000.00 EUR bez PVN.

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Izolatoru piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

3.2. ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

3.3. iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: evita.kikute@ldz.lv

4. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 18.martam plkst.09.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 18.martā, plkst.09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Evita Ķikute, tālrunis: +371 67234932, e-pasta adrese: evita.kikute@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 18.Marts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš