Sarunu procedūra ar publikāciju „Gumijas pretsliežu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Gumijas pretsliežu piegāde”

Papildus informācija: 

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „ Gumijas pretsliežu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: gumijas pretsliežu piegāde (turpmāk – prece) saskaņā ar nolikumu un līguma noteikumiem.

Nr.p.k.

Nosaukums

(saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju

Mērvienība

Daudzums

GUMIJAS PRETSLIEDES 324 m

(tehniskais projekts L459.00.04 un L459.00.05)

1.

iekšējas gumijas profils 60E1 sliedēm;

m

60

2.

ārējais gumijas profils 60E1 sliedēm;

m

24

3.

iekšējas gumijas profils R65 sliedēm;

m

120

4.

ārējais gumijas profils R65 sliedēm.

m

120

Piedāvājums jāiesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus (t.sk. preču paraugus) sarunu procedūrai iesniedz līdz 2020.gada 7.aprīļa, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu (t.sk. preču paraugus) iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2020.gada 7.aprīlī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. martā izplatīto paziņojumu, ka Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020. gada 1.aprīli VAS "Latvijas dzelzceļš" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.  

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2020.gada 7.Aprīlis plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31