Sarunu procedūra ar publikāciju „Granīta šķembu piegāde SIA “LDZ Infrastruktūra” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Granīta šķembu piegāde SIA “LDZ Infrastruktūra” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Granīta šķembu piegāde SIA “LDZ Infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembas

 (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši  LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (sarunu procedūras nolikuma 2.pielikums)

tonna

(t)

25 000

 

Sarunu procedūrā pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

 

Būtiskākie nosacījumi:

1. noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa:  EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi);

2. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divas) iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma un satura piegādes.

 

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”, Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments).

2. Pasūtītājs noteicis ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu (elektroniski vai papīra formā), ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi sarunu procedūra ar publikāciju “Granīta šķembu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam (kontaktpersonai) pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 18.jūlijam, plkst. 14:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu atvēršanas sēde notiek 2017.gada 18.jūlijā plkst. 15:00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 105.kabinetā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu, sarunu procedūras komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 18.Jūlijs plkst. 15.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31