Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Elektroenerģijas monitoringa, analīzes un vadības sistēmas aprīkojuma piegāde un integrācija esošajā sistēmā „Enersis”” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/155-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Elektroenerģijas monitoringa, analīzes un vadības sistēmas aprīkojuma piegāde un integrācija esošajā sistēmā „Enersis”” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  • piedāvājumus iepirkumā jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2023.gada 20.oktobrim, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika);
  • piedāvājumus iepirkumā atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2023.gada 20.oktobrī, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

  •   visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju/izpildītāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108558.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu;

  • ieinteresētajam piegādātājam/izpildītājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 20.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš