Sarunu procedūra ar publikāciju „Daugavpils - Šķirošanas stacijas uzkalna „ZVUM1130-3-2” tipa vagonu lēninātāja kārtējais remonts”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Daugavpils - Šķirošanas stacijas uzkalna „ZVUM1130-3-2” tipa vagonu lēninātāja kārtējais remonts”.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Daugavpils - Šķirošanas stacijas uzkalna „ZVUM1130-3-2” tipa vagonu lēninātāja kārtējais remonts” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Daugavpils - Šķirošanas stacijas uzkalna „ZVUM1130-3-2” tipa vagonu lēninātāja kārtējais remonts saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Līguma nodrošinājums:

iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas EUR (bez PVN)  kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Darbu

  • izpildes termiņš: līdz 2019.gada 30.novembrim;

  • izpildes vieta: Daugavpils - Šķirošanas dzelzceļa stacija (stacijas kods: 110107).

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība un informācijas sniegšana:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 5.augustam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 5.augustā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese:

  • tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Artjoms Karčevskis, tālr.: +371 67234606

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 5.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31