Sarunu procedūra ar publikāciju „Darbnīcas jumta remonts Daugavpilī, 2.Preču ielā 6” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Darbnīcas jumta remonts Daugavpilī, 2.Preču ielā 6”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Darbnīcas jumta remonts Daugavpilī, 2.Preču ielā 6” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: darbnīcas jumta remonts Daugavpilī, 2.Preču ielā 6 saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

 Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Būtiskākie noteikumi:

  • pretendentam obligāti ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam ēku būvdarbu vadīšanā (arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);
  • pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas sarunu procedūrā vēlams ierasties uz sarunu procedūras priekšmetā norādītā objekta apskati.

Līguma nodrošinājums: iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Darbu izpildes termiņš: 2018.gada 15.decembris;

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  

  • ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem (nolikumu) var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.
  • Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Darbnīcas jumta remonts Daugavpilī, 2.Preču ielā 6”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 3.oktobra plkst. 09.40, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 3.oktobrī, plkst. 10.10, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 3.Oktobris plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31