Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Darba apģērbu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/171-SPAVC)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Darba apģērbu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu un preču paraugu iesniegšana:

  • Piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) iepirkumā iesniedz elektroniski līdz 2023.gada 8.decembrim, plkst. 09.30, nosūtot to uz e-pasta adresi: santa.okure@ldz.lv;
  • piedāvājuma preču paraugus iesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē, kastē) - Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā) līdz 2023.gada 8.decembra plkst. 09.30. Piedāvājuma preču paraugus iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Iepirkumu dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 8.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš