Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenu rezerves daļu piegāde”

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenu rezerves daļu piegāde” (turpmāk - sarunu procedūra), identifikācijas Nr. RSSI-9.1./ 14 /2021.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 30.septembra plkst.9.45, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  Turgeņeva iela 21, 2.stāvā, 205.kabinetā, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks*: 2021.gada 30.septembrī plkst.10.00, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  Turgeņeva iela 21, 2.stāvā, 219.kabinetā, Rīgā.

*Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  1. pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

  2. ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs: +371 67234620, e-pasta adrese: elina.akere@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2021.gada 30.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss