Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļlokomotīves 2M62U-0111 galvenā rāmja detaļu izgatavošana un piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2015.gada 26.martā plkst.11.00 notiks sarunu procedūra ar publikāciju par dīzeļlokomotīves 2M62U-0111 galvenā rāmja detaļu izgatavošana un piegāde.

Sarunu procedūras ar publikāciju dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļlokomotīves 2M62U-0111 galvenā rāmja detaļu izgatavošana un piegāde”.

Piedāvājumi sarunu procedūrai ar publikāciju iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 26.marta  plkst.10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai ar publikāciju „Dīzeļlokomotīves 2M62U-0111 galvenā rāmja detaļu izgatavošana un piegāde”. Neatvērt  līdz  2015. gada 26.marta plkst.11.00”.

Sarunu procedūras ar publikāciju Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.
Informācija pa tālr.  67233641, e-pasts: inta.pudule@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2015.gada 26.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss