Sarunu procedūra ar publikāciju „Biotualešu noma un apkalpošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/16-IBz). | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Biotualešu noma un apkalpošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/16-IBz).

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Biotualešu noma un apkalpošana” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: biotualešu noma un apkalpošana, kas ietver uzstādīšanu un pastāvīgu apkopi, dzelzceļa infrastruktūras objektos – dzelzceļa stacijās saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem.

CPV kods: 90900000-6 Tīrīšanas un sanitārijas pakalpojumi.

Pakalpojuma izpildes termiņš pilnā apjomā: 2022.gada 30.septembris, t.sk. jāuzstāda biotualetes 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājums: ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Līguma nodrošinājums: Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% EUR bez PVN apmērā no iesniegtā piedāvājuma summas.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana: sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu norādītajā tīmekļvietnē.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 1.oktobrim, plkst. 09:45, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 1.oktobrī, plkst. 10:00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 67234933, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 1.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31